100 Bajek

Terapeuci

mgr Iwona Miechowska

Psycholog i pedagog w Poradni PP „Mały Książę”, koordynator zespołu Wczesnego Wspomagania w „100 Bajek”, terapeuta, wykładowca, wychowawca z 15-letnim stażem, mama Julki i Olki. Absolwentka: SWPS (psychologia), UŚ (pedagogika), WSPiM (pedagogika przedszkolna), UJ (poradnictwo i pomoc psychologiczna), METiS (terapia). Ukończyła szkolenia z zakresu dysleksji, Biofeedback, arteterapii, interwencji kryzysowej i poradnictwa. Zajmuje się diagnozą funkcjonalną rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym oraz dostosowaniem wymagań edukacyjno-społecznych do potrzeb dzieci z nieprawidłowościami rozwoju i trudnościami adaptacyjnymi.


mgr Marta Ostalecka

Magister resocjalizacji, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej I i II stopnia, provider metody stymulacji słuchu Johansena. Ukończyła liczne szkolenia z psychopedagogiki i terapii. Pracuje z dziećmi z różnymi trudnościami i dysfunkcjami rozwojowymi. Prywatnie spełnia się jako żona i mama. W wolnych chwilach poszerza swoją wiedzę i kompetencje. Prowadzi własny gabinet diagnostyczno – terapeutyczny.


Elżbieta Barabasz

Fizjoterapeutka, absolwentka AWF w Katowicach i studiów podyplomowych na kierunku neurorozwojowa terapia dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego. Wiedzę i doświadczenie zdobyła w Centrum Pediatrii w Sosnowcu oraz podczas kursów z dziedziny fizjoterapii dziecięcej: neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci, Kinesiology Taping, masaż Shantali.


mgr Anna Szemraj

Absolwentka Wydziału Psychologii warszawskiej WSFiZ w zakresie seksuologii klinicznej i sądowej. Ukończyła kursy z zakresu: diagnozy oraz rehabilitacji neuropsychologicznej. Jest psychologiem w chrzanowskim szpitalu. Obecnie jako konsultantka współpracuje z NPPP „Mały Książę” w obszarze diagnostyki oraz poradnictwa osób dorosłych. Zajmuje się: terapią indywidualną, par, małżeńską, rodzinną, psychoedukacją rodziców.


mgr Magdalena Kosowska

Pedagog i logopeda. Jako logopeda pracuje od 14 lat na oddziale Rehabilitacji Neurologicznej w chrzanowskim szpitalu. Ukończyła także edukację językową dzieci (Glottodydaktykę). Odbyła szkolenie z dziedziny dysfagii w neurologii.


mgr Małgorzata Śledzińska

Z wykształcenia nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowania przedszkolnego. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła studia podyplomowe z Logopedii i Emisji Głosu. Obecnie pracuje jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz logopeda. Specjalizuje się głównie w rehabilitacji dzieci, jak również młodzieży i osób dorosłych z różnego rodzaju deficytami i zaburzeniami komunikacyjnymi. Prowadzi terapię mowy dzieci autystycznych, z afazją, alalią i obniżeniem sprawności intelektualnych.


mgr Ramona Głowacz

Absolwentka pedagogiki w zakresie edukacji humanistycznej oraz oligofrenopedagogiki. Pracuje z dziećmi w charakterze wychowawcy w przedszkolu i w żłobku.  Terapeuta integracji sensorycznej l i ll stopnia. Ukończony kurs terapii w zakresie zastosowania ortezy dynamicznej DUNAG 02 uprawniający do prowadzenia terapii przy pomocy ortezy w zakresie dynamicznej pionizacji, składzie i chodzie. Ukończony kurs Terapii Neurotaktylnej w Międzynarodowym Instytucie dr Swietłany Masgutowej uprawniający do stosowania terapii taktylnej – Integracji Sensomotorycznej metodą dr S.Masgutowej. Pracuje z dziećmi z różnymi trudnościami i dysfunkcjami rozwojowymi.


mgr Anna Witkowska

Magister edukacji wczesnoszkolnej i edukacji przedszkolnej, oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog. Ukończyła kursy: Kinezjologia edukacyjna – metoda Dennisona, Metoda dobrego startu, Terapia ręki I i II stopnia oraz szkolenie z komunikacji alternatywnej – „Makaton”. Od kilku lat pracuje z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Prywatnie jest żoną i matką dwóch wspaniałych chłopców.


mgr Ilona Smoła

Magister edukacji zdrowotnej z rehabilitacją, oligofrenopedagog. Ukończyła szkolenia z: „DIR/DIRFloortime w Autyźmie ICDL 101 – kurs I stopnia” , „Praktycznego wykorzystania pedagogiki freblowskiej w edukacji przedszkolnej”, „Terapię ręki I i II stopnia”. Obecnie kończy studia podyplomowe na kierunku „Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem, Zespołem Aspergerem i zaburzeniami pokrewnymi”. Doświadczenie zdobywała prowadząc terapię przez 6 lat z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w WTZ, aktualnie prowadzę terapię pedagogiczną w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Prywatnie mama rozbrykanego Filipa i Lenki, która relaksuje się biegami długodystansowymi.