100 Bajek

Rytmika

Na zajęciach rytmicznych w przedszkolu ćwiczymy poczucie tempa (marsze, biegi, przyspieszenie i zwolnienie), poczucie metryczne i realizujemy niektóre wartości rytmicznych ruchem. Podstawę rytmiki stanowią proste rytmicznie piosenki, rytmizowana mowa, gra na instrumentach. Dzieci mogą również realizować ruchem opowieści ruchowe. Poziom trudności jest uzależniony od wieku i możliwości percepcyjno-słuchowych dzieci.

Rytmika dąży również do przybliżenia dziecku podstawowych elementów dzieła muzycznego. To właśnie poprzez różnego rodzaju ćwiczenia pobudzająco-hamujące dziecko spotyka się z elementami, z których składa się muzyka: rytmika, melodyka, agogika, dynamika, artykulacja, kolorystyka, harmonika. Poprzez czynne uczestnictwo w zajęciach dziecko uczy się słuchać, reagować, zapamiętywać, kojarzyć, wykorzystywać własne ciało, odpowiednio korzystać ze swojego głosu.

Dla najmłodszych prowadzimy zajęcia metodą E.Gordona.