100 Bajek

Metody pracy

Terapia SI

Teoria Integracji sensomotorycznej w oparciu o wiedzę z zakresu neurobiologii, psychologii, pedagogiki i terapii formułuje hipotezy wskazujące na związek funkcji psychoneurologicznych z trudnościami w uczeniu się. Zmysły dostarczają człowiekowi informacji o fizycznej kondycji ciała i otoczenia. Informacje sensoryczne (odbierane przez zmysły) trafiają do mózgu. Pochodzą one nie tylko z oczu, uszu, ale również z każdego punktu w ciele (zmysł dotyku, propriocepcji, równowaga). Mózg nieustannie organizuje te informacje – lokalizuje, segreguje i zarządza. Gdy informacje płyną prawidłowo w sposób zintegrowany, mózg może ich użyć do formowania percepcji (odbiór wrażeń), zachowania czy uczenia się. Gdy strumień informacji jest zdezorganizowany, funkcjonowanie całego systemu nerwowego jest zakłócone.Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej mają kłopoty z nauką szkolną. Prezentują problemy z czytaniem, pisaniem, liczeniem lub zachowaniem.

Terapia ręki

Terapia ręki obejmuje ćwiczenia:

 • sprawności ruchowej całej kończyny górnej
 • napięcia mięśniowego ręki i dłoni
 • kształtowania prawidłowego chwytu
 • sprawności manipulacyjnej rąk
 • motoryki małej, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców
 • koordynacji pracy rąk i dłoni
 • sprawności manualnych i grafomotorycznych
 • utrzymywania prawidłowej postawy
 • czynności samoobsługowych

Zajęcia prowadzone są w formie zabawy. Ćwiczenia dobrane są indywidualnie zależnie od potrzeba i sprawności dziecka. Celem zajęć jest poprawa sprawności ruchowej całej kończyny górnej, a co za tym idzie poprawa sprawność manipulacyjnej dłoni, koordynacji ruchów, koncentracji, poziomu grafomotorycznego.

Trening EEG Biofeedback

BFB (z ang. Biologiczne sprzężenie zwrotne) jest metodą terapii opartej na technice komputerowej, umożliwiającej trening mózgu w celu poprawienia jego efektywności i uzyskania kontroli nad procesami fizjologicznymi zachodzącymi w organizmie. Stosując Biofeedback mona poprawić wzorce czynności bioelektrycznej mózgu, co stwarza duże możliwości w leczeniu zaburzeń: neurologicznych, psychiatrycznych, psychosomatycznych.

Ruch rozwijający Weroniki Sherborne

To system różnorodnych doświadczeń ruchowych, stosowanych we wspomaganiu prawidłowego rozwoju dzieci oraz w korygowaniu zaburzeń rozwojowych. Metoda polega na wykorzystaniu naturalnego i spontanicznego ruchu ciała jako narzędzia wspomagania rozwoju psychoruchowego. Prostota, naturalny charakter i radość płynąca z wykonywania ruchu to największa jej siła.Jest to metoda nastawiona na rozwój każdego uczestnika zajęć, łącząca w sobie cechy diagnostyczne, terapeutyczne i profilaktyczne. Metoda dedykowana jest zarówno dzieciom, młodzieży, jak i osobom dorosłym. Uczestniczyć w niej może każdy, bez względu na stopień wykazywanych trudności. Równie dobrze sprawdza się jako metoda wspierająca prawidłowy rozwój dzieci zdrowych, jak i jako metoda terapeutyczna. Z powodzeniem jest stosowana w pracy:

 • z dziećmi wykazującymi różnego typu zaburzenia rozwojowe, takie jak: autyzm, Zespół Aspergera, upośledzenie umysłowe, wczesne mózgowe porażenie dziecięce, zaburzenia uwagi słuchowej
 • z dziećmi wykazującymi zaburzenia emocjonalne i zaburzenia zachowania
 • z dziećmi wykazującymi trudności w uczeniu się

Głównym założeniem Ruchu Rozwijającego jest kształtowanie za pomocą ruchu:

 • świadomości własnego ciała i usprawnienia ruchowego
 • świadomości przestrzeni i pewnego funkcjonowania w niej
 • świadomości relacji z innymi ludźmi w tej samej przestrzeni

Arteterapia

Terapia przez sztukę. Uczestnicy sesjiiarteterapii nie muszą posiadać zdolności artystycznych ani wcześniejszych doświadczeń. Terapeuta nie koncentruje się na wartościach estetycznych wytworzonych obiektów ani na ich aspekcie diagnostycznym. Głównym celem arteterapii jest umożliwienie dziecku dokonania zmiany, rozwoju poprzez stosowanie materiałów artystycznych bezpiecznych i sprzyjających warunkach. Kluczową rolę w arteterapii odgrywa relacja terapeutyczna. Ta forma terapii może być szczególnie użyteczna dla osób/ dzieci, które mają trudności z wyrażeniem swoich myśli i uczuć drogą werbalną. Techniki arteterapeutyczne: muzykoterapia, plastykoterapia, drama, bajkoterapia, choreoterapia (terapia tańcem, ruchem).

IAS – Indywidualna Stymulacja Słuchometodą Johansena

Metodaterapii słuchu po instruktażu terapeuty odbywa się w warunkach domowych. Polega ona na słuchaniu muzyki specjalnie nagranej, odpowiednio dobranej do indywidualnych potrzeb osoby objętej terapią. Muzyka słuchana jest przez słuchawki przez około 10 minut dziennie, o stałej porze dnia. Postępy kontrolowane są co 4 – 10 tygodni, wtedy też podejmowane są decyzje co do zmiany płyt. Cały program trwa od 6 – 18 miesięcy, dzieci potrzebują najczęściej 9 – 10 miesięcy.Metoda ta zalecana jest w terapii z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi. Jest przeznaczona dla osób mających problemy w słuchaniu, mówieniu, pisaniu, czytaniu. Stosowana jest w terapii osób:

 • z trudnościami w rozwoju mowy, nieprawidłową artykulacją
 • z dysleksją, problemami szkolnymi
 • z zaburzoną koncentracją uwagi
 • z zaburzeniami uwagi i percepcji słuchowej
 • nadwrażliwościąsłuchową
 • z wadami genetycznymi i całościowymi zaburzeniami rozwoju

W zakresie rehabilitacji i fizjoterapii:

 • Terapię wad postawy – prowadzona jest indywidualnie według odpowiednio dobranego i kompleksowego planu terapii. W przypadku stwierdzenia u dziecka wady postawy konieczne jest jak najszybsze rozpoczęcie rehabilitacji. Tylko indywidualnie dobrany zestaw ćwiczeń wykonany pod ścisłym nadzorem terapeuty gwarantuje skuteczne leczenie. Jeśli zauważyłeś, że Twoje dziecko ma zaokrąglone plecy, płaskostopie lub koślawe kolana, narzeka na ból związany z układem ruchu, większość czasu spędza w pozycji siedzącej, nie zwlekaj zbadaj jego postawę.
 • Terapię zaburzeń neurologicznych – oparta o metody terapii neurorozwojowych ( NDT Bobath, PNF), dobierana indywidualnie do potrzeb i możliwości dziecka. Terapia kierowana jest do dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego (min. asymetria, obniżone lub podwyższone napięcie mięśniowe), neurologicznymi (min: w mózgowym porażeniu dziecięcym, z przepukliną oponowo – rdzeniową), chorobami nerwowo – mięśniowymi (min. rdzeniowym zanikiem mięśni, dystrofią mięśniową, stwardnieniem rozsianym), zespołami genetycznymi.
 • Kinesiologytaping – to metoda, która pozwala na osiąganie doskonałych rezultatów terapeutycznych przez działanie specjalnego plastra, który przyklejamy do skóry. Odpowiednia aplikacja może korygować ustawienie, normalizować napięcie mięśniowe, poprawiać propriocepcje?, czyli czucie własnego ciała, zmniejszać ból. Kinesiologytaping w rehabilitacji stosuje się jako metodę wspomagającą pozwalającą na utrzymanie efektów terapii.
 • Masaż Shantala – zajęcia prowadzone w formie kursu instruktorskiego, na których nauczyszsię masować swoje niemowlę. Technika wykonywania masażu jest stosunkowo prosta i każdy może wykonywać go z łatwością. Regularne masowanie wpływa pozytywnie na dziecko jak również na rodzica. Dziecko wycisza, uspokaja, pomaga w uregulowaniu snu, łagodzi zaburzenia jelitowe (kolki niemowlęce), podnosi świadomość własnego ciała, wzmacnia więzi z rodzicem. Rodzicom pomaga w zrozumieniu dziecka, poprawia pewność siebie, wiarę w swoje umiejętności opieki nad dzieckiem, buduje wieź z dzieckiem.