100 Bajek

Grupa II Misie (3 – 4 latki)

Kadra

 • Joanna Pabis – wychowawca grupy
 • Iwona Kulesza – pomoc wychowawcy

STYCZEŃ 2018

1. Skok w Nowy Rok
3. Wszędzie biało
3. Babcia i dziadek
4. Zimowe zabawy

 • Poznajemy zwyczaje związane z nocą Sylwestrową
 • Poznajemy przedmioty którymi odmierzamy czas- zegary, klepsydry itd.
 • Utrwalamy nazwy i kolejność miesięcy oraz dni tygodnia
 • Posługujemy się pojęciami : najmłodszy, najstarszy, najniższy, najwyższy
 • Co to jest śnieg?- wyjaśniamy, eksperymentujemy , dyskutujemy
 • Poznajemy zwierzęta które mieszkają blisko biegunów
 • Poznajemy literkę P,Y – wyszukujemy głoski w wyrazach i wskazujemy na początku , w środku i na końcu
 • Tworzymy zbiory 4 elementowe-porównujemy liczebność
 • Opowiadamy o swoich Babciach i dziadkach- uczymy się wierszy i piosenek na ich cześć
 • Poznajemy literkę B- wyszukujemy ilustrację rozpoczynające się na głoskę B
 • Poznajemy linie :Faliste, łamane, i pętle

PAŹDZIERNIK 2017

1. W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH
2. JESIENIĄ W PARKU
3. JESIENIĄ W LESIE
4. PRZYGOTOWANIA DO ZIMY

– Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: lekarz.
– Odbieranie otaczającego świata poprzez różne zmysły.
– Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku, w lesie, w gospodarstwie domowym.
– Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
– Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 1
– Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
– Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: aparat, las, mama.
– Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek a, l, m w wyrazach.
– Nauka piosenek i pląsów.
– Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

WRZESIEŃ 2017

1. W przedszkolu
2. Moja miejscowość
3. Ja, ty i środowisko
4. Dary jesieni na talerzu.

– Integrowanie się z grupą rówieśniczą.
– Poznanie topografii przedszkola.
– Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
– Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.
– Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe.
– Poznanie numerów alarmowych do tych instytucji.
– Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała.
– Poznanie zmysłów, jakimi odbieramy otaczający nas świat.
– Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią.
– Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią w sadzie.
– Kształtowanie umiejętności nazywania prac w sadzie.
– Kształtowanie umiejętności nazywania prac w ogródkach warzywnych lub na polach jesienią.
– Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
– Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
– Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych.
– Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
– Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazu: owoce.
– Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski o w wyrazach.
– Nauka piosenek i pląsów.
– Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom