100 Bajek

Misie (3 latki)

Kadra

 • Marta Ludwiczak – wychowawca grupy
 • Gabriela Ochmańska – wychowawca grupy
 • Gabriela Dzedzyk – pomoc wychowawcy

Kwiecień 2015/2016

W kolejnym tygodniu będziemy rozmawiać o naszej miejscowości. Poznamy jej charakterystyczne i najpiękniejsze miejsca. Opowiemy o spacerach z rodzicami po naszej miejscowości. Zastanowimy się, jak o nią dbać, aby zawsze była piękna i czysta. Sprawdzimy, czy dzieci pamiętają, jak się nazywają i gdzie mieszkają. Dowiemy się, dlaczego wiedza o swoim miejscu zamieszkania jest ważna. Prosimy, aby porozmawiali Państwo z dziećmi o naszej miejscowości. Może wybierzecie się na wspólny spacer.

Tydzień I:

Krąg tematyczny: Moja miejscowość
W pierwszym tygodniu kwietnia dzieci:

 • Poznawały miejscowość, w której mieszkają.
 • Wybrały się na wycieczkę, aby dokładnie zobaczyć, co znajduje się w najbliższej okolicy przedszkola. Przestrzegały podczas wycieczki zasad bezpiecznego poruszania się po drodze i właściwego zachowania się w miejscach publicznych.Utrwalały swoje imię i nazwisko oraz nazwę miejscowości, w której mieszkają.
 • Kształciły umiejętności twórcze – naklejały na karton gotowe elementy, tworząc dowolne kompozycje.
 • Dowiedziały się, w jaki sposób można dbać o porządek w najbliższym otoczeniu
 • Dostrzegały piękno w krajobrazie swojej miejscowości.
 • Rozwijały intuicje geometryczne – układały domy z klocków: według wzoru i bez wzoru.
 • Ćwiczyły umiejętności rachunkowe. Posługiwały się pojęciami: wysoki, niski.
 • Ćwiczyły swoją sprawność manualną poprzez wykonywanie różnorodnych prac plastycznych.
 • Poznały nową piosenkę, przy której śpiewały i tańczyły.
 • Uczestniczyły w zajęciach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu.

W kolejnym tygodniu będziemy rozmawiać o jednej z najpiękniejszych pór roku – o wiośnie. Dzieci dowiedzą się, co to jest tęcza. Poznają charakterystyczne cechy wczesnowiosennej pogody. Zastanowią się, jakie mogą być konsekwencje niedostosowania ubioru do panujących warunków atmosferycznych. Poznają wiosenne kwiaty oraz najważniejsze tradycje związane z Wielkanocą.

Tydzień II:

Krąg tematyczny: Zielona wiosna jeżyka Tuptusia
W drugim tygodniu kwietnia dzieci:

 • Poznawały charakterystyczne cechy wczesnej wiosny.
 • Dowiedziały się, że wiosenna pogoda jest bardzo zmienna, dlatego, wychodząc na wiosenny spacer, należy się odpowiednio ubrać.
 • Dowiedziały się, jakie są konsekwencje niedostosowania ubioru do panujących warunków atmosferycznych.
 • Dowiedziały się, co to jest tęcza, jakie ma kolory i kiedy można ją zauważyć na niebie.
 • Wysłuchały opowiadania. Układały obrazki według kolejności zdarzeń. Opowiadały ich treść.
 • Poznały najważniejsze tradycje wielkanocne. Wypowiadały się na ten temat na forum grupy.
 • Wykonały własną pisankę.
 • Poznały nazwy i wygląd najpopularniejszych wczesnowiosennych kwiatów.
 • Doskonaliły swoje umiejętności matematyczne. Przeliczały, ustalały wynik dodawania i odejmowania, działając na konkretach, doskonaliły orientację przestrzenną, grupowały przedmioty według ustalonego kryterium.
 • Ćwiczyły swoją sprawność manualną poprzez wykonywanie różnorodnych prac plastycznych.
 • Poznały nową piosenkę, przy której śpiewały i tańczyły.
 • Uczestniczyły w zajęciach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu.

W kolejnym tygodniu będziemy rozmawiać o tym, w jaki sposób możemy dbać o naszą ziemię. Poznamy zasady zachowania się w lesie. Poznamy zasady segregowania śmieci i sposoby wtórnego wykorzystania odpadów. Omówimy znaczenie wody dla środowiska.

Tydzień III:

Krąg tematyczny: Święto Ziemi
W trzecim tygodniu kwietnia dzieci:

 • Poznały zasady zachowania obowiązujące w lesie.
 • Dowiedziały się, jak należy dbać o las.
 • Dzieliły się wrażeniami ze swojego pobytu z rodzicami w lesie.
 • Opowiadały, w jaki sposób dbają z rodzicami o las. Zaznaczały kropką obrazek, który przedstawiał to, co wydarzyło się wcześniej
 • Poznały znaczenie drzew dla środowiska.
 • Dowiedziały się, na czym polega segregowanie odpadów. Samodzielnie segregowały odpady i umieszczały je w odpowiednich pojemnikach.
 • Porównywały długość wyciętych z papieru pasków, układały z nich schody.
 • Dowiedziały się, komu jest potrzebna woda. Poznały miejsca na świecie, gdzie brakuje wody.
 • Poznały sposoby oszczędzania wody.
 • Ćwiczyły swoją sprawność manualną – wykonywały różne prace plastyczne.
 • Poznały nową piosenkę, przy której śpiewały i tańczyły.
 • Grały i improwizowały do piosenki na instrumentach perkusyjnych

W kolejnym tygodniu będziemy rozmawiać o wiosennych uprawach. Dzieci założą hodowlę cebuli. Zobaczą, jak wiosną wygląda sad. Utrwalą nazwy wiosennych kwiatów.

Tydzień IV:

Krąg tematyczny: Wiosenne uprawy
W czwartym tygodniu kwietnia dzieci

 • Dowiedziały się, jakie prace wykonuje się wiosną w ogrodzie. Poznały nazwy narzędzi wykorzystywanych do tych prac.
 • Poznały nowe środowisko przyrodnicze – sad.
 • Opisywały wygląd drzew owocowych w sadzie wiosną.
 • Założyły własną hodowlę cebuli.
 • Dowiedziały się, co jest potrzebne roślinie do życia.
 • Rozwijały swoje umiejętności matematyczne. Przeliczały łodygi kwiatów, doklejały do łodyg odpowiednią liczbę kwiatów, grupowały bukiety według liczby kwiatów.
 • Ćwiczyły swoją sprawność manualną poprzez wykonywanie różnorodnych prac plastycznych.
 • Wykonywały improwizacje ruchowe, śpiewały słowa wiersza na melodię tańca ludowego, wykonywały układ taneczny do melodii ludowej