100 Bajek

Krasnoludki (5-6 latki)

Kadra

 • mgr Agnieszka Cempa – wychowawca grupy
 • Dorota Kozik – pomoc wychowawcy

W roku szkolnym 2017/2018 grupa Krasnoludki pracuje w nurcie pedagogiki Friedrich Wilhelm Froebel

PEDAGOGIKA FROEBLA

Friedrich Wilhelm Froebel, nazywany prorokiem i ojcem nowożytnego wychowania przedszkolnego, był niemieckim pedagogiem, teoretykiem wychowania  przedszkolnego, architektem i miłośnikiem przyrody. Żył w latach 1782-1852. Zachwycony naturalistyczną koncepcją pedagogiczną Jana Henryka Pestalozziego stworzył własną filozofię wychowania, którą oparł na trzech głównych ideach: jedności wszechświata, szacunku dla dziecka i jego indywidualności, znaczenia zabawy w rozwoju dziecka. Pedagog podkreślał, iż w celu zapewnienie dziecku pełnego wykształcenia należy w nauczaniu (w myśl teorii Pestalozziego) integrować siły: głowy, rąk i serca. Wychowanie powinno mieć charakter globalny. W okresie dzieciństwa dziecko powinno zdobywać jak najwięcej nowych doświadczeń. Ważna jest przy tym jego samodzielność w działaniu i dochodzeniu do wiedzy.

Froebel znany jest jako twórca tzw. „ogródków dziecięcych”, czyli instytucji wychowawczych dla dzieci 3-6-letnich, w których wprowadzał autorski system metodyczny, oparty na zabawowej i zajęciowej samodzielności i aktywności dziecięcej. Podstawowy cel, jaki stawiał przed ogródkiem dziecięcym to wszechstronne przygotowanie dziecka do dalszych stadiów wychowania i kształcenia.

ORGANIZACJA PRACY WG PROGRAMU

Zajęcia dydaktyczne prowadzone według programu Dar Zabawy realizowane są w dwóch formach: pod postacią zajęć dydaktycznych w kole (określano jak Poranne koło) i zajęć rozwijających umiejętności poznawcze, społeczne i emocjonalne, realizowanych w grupach pracujących metodą stacyjną w czterech kącikach.

Program Dar Zabawy proponuje przemyślaną, dostępną dla dziecka i użyteczną organizację przestrzeni – sali przedszkolnej, w której zaznaczone są cztery kąciki aktywności:

 • Kącik badawczy
 • Kącik twórczy (twórczych prac ręcznych)
 • Kącik gospodarczy
 • Kącik darów

(www.froebel.pl)

 

TEMATY REALIZOWANE W MIESIĄCU STYCZEŃ 2018:

 1. Zimowa olimpiada
 2. Dziecięcy świat z dawnych lat
 3. Kochani Dziadkowie
 4. Zimowe krajobrazy

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA – DZIECKO:

 • Potrafi wymienić nazwy zimowych sportów: narty, łyżwy, sanki, snowboard,
 • Zna zasady bezpiecznych zabaw zimowych
 • Klasyfikuje przedmioty według podanych kryteriów
 • Słucha krótkiego opowiadania i rozmowa na temat jego treści\
 • Wymienia gry planszowe z dawnych lat, np. chińczyk, domino, eurobiznes/ fortuna, warcaby, statki
 • Uczestniczy w zabawach kołowych z dawnych lat
 • Wie jak ważną rolę w życiu odgrywa babcia i dziadek
 • Rozumie potrzebę okazywania szacunku i pomocy osobom starszym
 • Przygotowuje przedstawienie dla babci i dziadka
 • Poznaje mieszkańców bieguna północnego
 • Poznaje górskie krajobrazy
 • Słucha utworu A. Vi- valdiego pt. „cztery pory roku. zima”.

 

TEMATY REALIZOWANE W MIESIĄCU GRUDZIEŃ 2017:

 • ZIMOWE CZASY – PREZENTY I DARY
 • GRUDNIOWE KWIATKI – ŚNIEGOWE KWIATKI
 • WYJĄTKOWE SĄ ŚWIĘTA

 PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA – DZIECKO:

 WIE JAKIE SĄ OZNAKI ZIMY

 • POTRAFI OKREŚLIĆ CZAS TRWANIA ZIMY (GRUDZIEŃ – LUTY)
 • ROZRÓŻNIA EMOCJE POZYTYWNE I NEGATYWNE, POTRAFI JE ROZPOZNAĆ W POSZCZEGÓLNYCH SYTUACJACH
 • WIE CO TO JEST PRZYJAŹŃ, POTRAFI OKREŚLIĆ CECHY DOBREGO PRZYJACIELA
 • POTRAFI WYMIENIĆ CECHY KWADRATU, TRÓJKĄTA I KOŁA
 • WIE JAKIE SĄ ZWYCZAJE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
 • POTRAFI WYMIENIĆ WIGILIJNE POTRAWY
 • UMIE ZASPIEWAĆ KOLĘDE „LULAŻE JEZUNIE” „PRZYBIEŻELI DO BETLEJEM”

 

Tematy realizowane w październiku 2017:

 • Co nam niesie zmiany w lesie
 • Nasze pomysły, po co nam zmysły
 • Oto bardzo ważna sprawa – strona lewa, strona prawa
 • Na jesienne chłody – Froeblowska rewia mody

Przewidywane osiągnięcia dziecka

Dzieci:

 • Zapoznały się z darami lasu: żołędzie, kasztany, szyszki, orzechy, grzyby
 • Przeliczały, dodając i odejmując na konkretach
 • Utrwalały nazwy liczebników: pierwszy, drugi…
 • Doskonaliły zmysł: smaku, dotyku, wzroku, słuchu i węchu
 • Poznały elementy terapii SI – ścieżka sensoryczna
 • Utrwalały umiejetność określania stron – strona lewa, strona prawa
 • Ćwiczyły umiejetność określania położenia przedmiotów w przestrzeni
 • Poznały zawód krawcowej
 • Utrwalały nazwy poszczególnych części garderoby

 

 

Tematy realizowane we wrześniu 2017:

 A JA WOLĘ NASZE PRZEDSZKOLE

 • OWOCE – W NICH ZDROWE SĄ MOCE
 • WARZYWA – W NICH ZDROWIE SIĘ UKRYWA
 • KOŃCZY SIĘ WRZESIEŃ, NADESZŁA JUŻ JESIEŃ

 Przewidywane osiągnięcia dziecka:

 • Zajęcia prowadzone według programu Dar Zabawy
 • Stworzenie specjalnych miejsc do zabaw tzw. Kącików zabawowo-zadaniowych
 • Zapoznanie z „Darami”
 • Ustaliły wspólnie z N. zasady zachowania w społeczności przedszkolnej.
 • Podczas różnego rodzaju zajęć klasyfikowały, porównywały i przeliczały.
 • Zapoznały się z regulaminem placu zabaw oraz z instrukcjami korzystania z poszczególnych urządzeń terenowych.
 • Doskonaliły umiejętność nazywania i rozpoznawania owoców i warzyw oraz wykonane z nich przetwory.
 • Poznały walory żywieniowe warzyw i owoców
 • Podziwiały piękno jesiennego krajobrazu.
 • Rozpoznawały gatunki drzew po liściach i owocach i je nazywały.
 • Poznały regularności typu: dzień – noc, wiosna – lato – jesień – zima.