100 Bajek

Grupa IV Kotki (5 – 6 latki)

Kadra

 • mgr Magdalena Czyżak – wychowawca grupy
 • Katarzyna Feliksik – pomoc wychowawcy
 • Patrycja Filipek – asystent osób niepełnosprawnych

Maj 2017

Tematy realizowane w maju:

 1. Polska – mój dom.
 2. Teatr.
 3. Muzyka jest wszędzie.
 4. Łąka i jej mieszkańcy.

Przewidywane osiąnięcia dziecka:

 • rozpoznaje i nazywa wybrane miejsca w swojej miejscowości
 • rysuje herb Chrzanowa i rozpoznaje go wśród innych
 • rozpoznaje flagę i godło Polski
 • śpiewa hymn państwowy
 • wypowiada się nt. Warszawy, jej legendy
 • ogląda film edukacyjny o polskich ludowych tańcach narodowych, wypowiada się nt. swoich wrażeń
 • wie, że Polska należy do Unii Europejskiej
 • rozpoznaje flagę UE
 • wie, czym różnią się: pacynka, jawajka, kukiełka, marionetka
 • wie, co to jest scena, kurtyna widownia
 • rozpoznaje różne rodzaje dźwięków, wie, że hałas jest szkodliwy dla człowieka
 • świadomie słucha muzyki, tworzy do niej skojarzenia i wyraża odczucia
 • słucha i rozmawia nt. piosenki;” Skaczące nutki”
 • wyjaśnia znaczenie barwy ochronnej dla zwierząt
 • rozwiązuje zagadki dot. roślin i zwierząt na łące
 • rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące na łące
 • liczy w zakresie 10 (dodaje i odejmuje)
 • pisze po śladzie i samodzielnie cyfrę „10” (dzieci sześcioletnie)
 • rozpoznaje i nazywa litery drukowane i pisane „ż”, „h”
 • pisze po śladzie i samodzielnie literę „Ż ż”, „H h”(dzieci sześcioletnie)
 • utrwala pisanie wszystkich poznanych liter, próbuje czytać sylaby, słowa, zdania (dzieci sześcioletnie)