100 Bajek

Grupa III Kaczuszki (4 – 5 latki)

Kadra

 • mgr Izabela Czarnecka – wychowawca grupy
 • Joanna Popik – pomoc wychowawcy
 • Katarzyna Szczerba – asystent osób niepełnosprawnych

Maj 2016/2017

Tematy realizowane w maju

 1. Na łące
 2. Moje książki
 3. Mama i tata
 4. Czyste powietrze wokół nas

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

 • Nazywa charakterystyczne zwierzęta i rośliny występujące na łące
 • Poznaje rozwój żaby i motyla
 • Posługuje się pojęciami: encyklopedia, czasopisma, album, księgarnia , biblioteka, łąka , owady
 • Rozpoznaje i nazywa litery :c,C,y
 • Układa z rozsypanki literowej wyrazy według wzoru i z pamięci
 • Posługuje się umownymi środkami płatniczymi podczas zabawy w sklepie
 • Zna zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka: wypalanie łąk i ściernisk, zatruwanie powietrza i wód, pożary lasów, wyrzucanie odpadów i spalanie śmieci
 • Posługuje się liczbami 0-9 do określania liczebności zbiorów
 • Wykonuje prace plastyczne z różnorodnych materiałów
 • Aktywnie uczestniczy w organizowaniu uroczystości dla rodziców z okazji ich święta