100 Bajek

Grupa III Kaczuszki (4 – 5 latki)

Kadra

  • mgr Izabela Czarnecka – wychowawca grupy
  • Joanna Popik – pomoc wychowawcy
  • Katarzyna Szczerba – asystent osób niepełnosprawnych

Październik 2017

Tematy realizowane w paździrniku

     1. To już jesień
2.Jesień w parku
3.Jesień w lesie
4.Przygotowania do zimy

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

– rozumie pojęcia : zdrowie, las, park
-wie, jak należy dbać o swoje zdrowie i dlaczego należy spożywać surowe owoce i warzywa
-wymienia zdrowe produkty( owoce, warzywa, nabiał)
-dobiera ubrania do warunków pogodowych i uzasadnia swoje doświadczenia
– układa zdania na określony temat, wyodrębnia słowa w zdaniu
– dokonuje analizy i syntezy prostych wyrazów
– dostrzega i nazywa zmiany zachodzące jesienią w przyrodzie
-nazywa przedstawione figury geometryczne
– rozpoznaje przedstawicieli służb medycznych i wie czym się zajmują w swojej pracy
– dokonuje porównania wyglądu parku i lasu jesienią
-różnicuje drzewa liściaste i iglaste
– nazywa niektóre gatunki grzybów, dzieli je na jadalne i trujące
-wie, w jaki sposób ludzie i zwierzęta przygotowują się do zimy
– rozpoznaje i nazywa cyfrę 1 oraz literę ,,A ,a’’,, L, l ’’, M,m’’
– śpiewa piosenki ,,W kasztanowym’’ ,,Zbieramy grzyby’’