100 Bajek

Grupa V Elfy (6 latki)

Kadra

 • Bożena Zając – wychowawca grupy
 • Elżbieta Trzepacz – pomoc wychowawcy

Czerwiec 2016/2017

Tematy realizowane w czerwcu:

 1. Uśmiech dzieci
 2. Podróże
 3. Lato
 4. Wyruszamy w świat

Przewidywane osiągnięcia dziecka:

 • uważnie ogląda albumy, przewodniki, czasopisma przedstawiające krajobraz terenów; górskich – wypowiada się na ich temat
 • zna pisane i drukowane litery z, Z, h, H
 • zna nazwy środków lokomocji przedstawionych na ilustracji
 • poprawnie posługuje się pojęciami oznaczającymi pory dnia
 • czyta prosty tekst wyrazowo-obrazkowy
 • wymienia cechy charakterystycznych dla lata
 • wymienia prawa dziecka
 • potrafi wyjaśnić, na czym polega praca bibliotekarza
 • wie, jak zachować się w bibliotece
 • wie, jak się chronić przed szkodliwym działaniem słońca
 • wie, jak należy zachować się w czasie burzy
 • zna zasady dotyczące bezpieczeństwa w czasie wakacyjnych wyjazdów
 • zna numery alarmowe
 • doskonali umiejętności przeliczania w zakresie 10 i zapisywania cyfr oznaczających liczby 1–10
 • poprawnie posługuje się pojęciami: mniej, więcej, tyle samo;
 • zauważa związki przyczynowo-skutkowe
 • rozwiązuje proste zadania matematyczne
 • rozpoznaje i nazywa wybrane figury przestrzenne
 • eksperymentuje z kolorem – tworzy i nazywa kolory pochodne
 • potrafi się podpisać
 • odtwarza z pamięci tekst i melodię piosenek: Dzieci lubią zabawę, Stary Doktor, Piosenka na kolorowe lato