Opłaty za Klub Żłobek 2023/2024

Cennik

                 

  • 1300 zł opłata miesięczna
  • 19,00 zł stawka żywieniowa dzienna – dieta lekkostrawna
  • 23,00 zł stawka żywieniowa dzienna – dieta specjalna

Dofinansowanie

  1. 300 zł – rodzice i opiekunowie korzystający z niepublicznych form opieki nad dziećmi i zamieszkujący w gminie Jaworzno, mogą skorzystać z dofinansowania z Urzędu Miasta Jaworzna,
  1. 400 zł – dla rodziców i opiekunów tych dzieci, które nie otrzymują rodzinnego kapitału opiekuńczego.

Jeżeli rodzic lub opiekun chce otrzymać takie dofinansowanie – musi złożyć odpowiedni wniosek.

Można to zrobić drogą elektroniczną za pośrednictwem:

  • portalu Empatia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej,
  • Platformy Usług Elektronicznych ZUS,
  • bankowości elektronicznej.

OPŁATY OBOWIĄZUJĄ  RÓWNIEŻ  PODCZAS MIESIĘCY  WAKACYJNYCH (LIPIEC I  SIERPIEŃ)

Należne opłaty uiszcza się z góry  do 15-ego dnia każdego miesiąca na konto

31 1910 1048 2116 2111 2330 0001

 

Cennik obowiązuje od 01.09.2023

Potrzebujesz więcej szczegółów?