Opłaty za Przedszkole 2023/2024

Cennik

                

 I. Miesięczna opłata uzależniona jest od ilości godzin pobytu dziecka w przedszkolu i wynosi :
• 730 zł – do 6 godzin
• 790 zł – do 9 godzin
• 850 zł – do 12 godzin

Jeśli dziecko jest nieobecne powyżej 5 kolejnych dni roboczych, a Rodzic zawiadomi o przewidywanym terminie nieobecności, to przysługuje mu obniżenie stawki czesnego za te dni o:
• 14 zł – do 6 godzin
• 15 zł – do 9 godzin
• 16 zł – do 12 godzin

II. 360 zł – dzieci posiadające orzeczenie o kształceniu specjalnym ze względu na autyzm/ sprzężone/Asperger

III. 460 zł – dzieci posiadające orzeczenia o kształceniu specjalnym ze względu na niepełnosprawność nie wymienioną wyżej

Przedszkole nie pobiera dodatkowych opłat za wyżywienie dzieci. Podane ceny obowiązują także podczas miesięcy wakacyjnych.

Należne opłaty uiszcza się z góry do 5-ego dnia każdego miesiąca na konto
31 1910 1048 2116 2111 2330 0001


Cennik obowiązuje od 01.09.2023

 

 

Potrzebujesz więcej szczegółów?