Opłaty za Klub Dziecięcy 2023/2024

Cennik

                 

 

 • 1300,00 zł opłata miesięczna
 • 19,00 zł stawka żywieniowa dzienna – dieta lekkostrawna
 • 23,00 zł stawka żywieniowa dzienna – dieta specjalna

 

Dofinansowanie

 1. Rodzice i opiekunowie korzystający z niepublicznych form opieki nad dziećmi
  i zamieszkujący na terenie gminy Chrzanów mogą skorzystać z Chrzanowskiego Bonu Żłobkowego, który jest świadczeniem pieniężnym przyznawanym w celu częściowego pokrycia kosztów opieki nad dzieckiem od ukończenia 1 roku życia do ukończenia
  3 roku. Prowadzenie postępowań dotyczących Chrzanowskiego Bonu Żłobkowego realizowane jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie.
 1. 400 zł – dla rodziców i opiekunów tych dzieci, które nie otrzymują rodzinnego kapitału opiekuńczego Jeżeli rodzic lub opiekun chce otrzymać takie dofinansowanie – musi złożyć odpowiedni wniosek.

Można to zrobić drogą elektroniczną za pośrednictwem:

 • portalu Empatia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej,
 • Platformy Usług Elektronicznych ZUS,
 • bankowości elektronicznej.

OPŁATY OBOWIĄZUJĄ  RÓWNIEŻ  PODCZAS MIESIĘCY  WAKACYJNYCH (LIPIEC I  SIERPIEŃ)

Należne opłaty uiszcza się z góry do 5-ego dnia każdego miesiąca na konto

31 1910 1048 2116 2111 2330 0001

Cennik obowiązuje od 01.09.2023

Potrzebujesz więcej szczegółów?