100 Bajek

Aktualności

Informacja

Data wstawienia:
Kategorie:

Od 1 stycznia 2019 roku, przedszkole przy ul. Władysława Sikorskiego 1z uzyskało samodzielny wpis do ewidencji placówek oświatowych Burmistrza Miasta Chrzanowa. Od tej daty nasze przedszkole ma też swoją nazwę : III NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 100 BAJEK W CHRZANOWIE.

Zapraszamy wszystkich Rodziców do korzystania z naszej strony internetowej.
Dyrektor Monika Lorek-Sędzielowska

Rekrutacja w ramach projektu

Data wstawienia:
Kategorie:

W związku z realizacją projektu pt. Żłobek 100 bajek – opieka nad dziećmi, wsparcie dla rodziców” Nr : WND-RPSL.08.01.03-24-0791/17-003 współfinansowanego z Unii Europejskiej  z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, z dniem 01 grudnia  2018r. Centrum Edukacji Monika Lorek-Sędzielowska rozpoczyna procedurę rekrutacyjną.

Wsparcie w ramach projektu ma na celu stworzyć warunki do powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub opieką nad dzieckiem do lat 3. Wsparciem zostanie objętych 29 rodziców (28 Kobiet i 1 Mężczyzna) z terenu miasta Sosnowiec i gminy Jaworzno.  Projekt przeznaczony dla osób dorosłych, które są poza rynkiem pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem do 3 roku życia. Projekt umożliwi im powrót na rynek pracy poprzez stworzenie miejsc w żłobku 100bajek oraz zapewnienie opieki ich dzieciom w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 r. Centrum Edukacyjne Monika Lorek-Sędzielowska stworzy szczególne warunki dla najmłodszych dzieci, aby dzieci znajdowały się w stabilnym, bezpiecznym i przewidywalnym środowisku. Pozwoli to ich rodzicom oraz opiekunom na zaplanowanie powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka. W ten sposób rodzice będą mieć pewność, że pozostawiają swoje dziecko w placówce, do której mają zaufanie i która gwarantuje dobrą opiekę.

Grupą docelową (GD) są osoby spełniające warunki uczestnictwa w projekcie. Projekt jest skierowany do GD z obszaru województwa Śląskiego (w przypadku osób fizycznych, które uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa śląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa Śląskiego). Grupę docelową stanowi 29 osób (28 Kobiet i 1 Mężczyzna) z terenu gminy Jaworzno i miasta Sosnowiec, które kwalifikują są do jednej z poniższych grup:

– osoby podejmujące pracę po przerwie związanej z urodzeniem dziecka i/lub wychowujące dzieci do lat 3 (25 osób)
– osoby, które są poza rynkiem pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3  (4 osoby bezrobotne lub bierne zawodowo)

Wsparcie wynikające z celu głównego projektu adresowane jest do rodziców/opiekunów dla, których obowiązek opieki nad dziećmi stanowi barierę w dostępie do rynku pracy. Są to osoby w różnym wieku i wykształceniu zamieszkujące zarówno tereny wiejskie jak i miejskie. Dodatkową barierą jest brak infrastruktury związanej z zapewnieniem opieki instytucjonalnej ich dzieciom w pierwszych latach życia (przed okresem przedszkolnym), dlatego nie mogą płynnie powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka lub nie mają możliwości wejścia na rynek pracy, są bierne zawodowo.

Wszystkie informacje zawarte zostały w Regulaminie Rekrutacji (do pobrania tutaj: Regulamin rekrutacji.doc)

Dokumentacja rekrutacyjna składa się z:

  1. Deklaracji uczestnictwa w projekcie (do pobrania tutaj: Deklaracja uczestnictwa.docx)
  2. Zakresu danych osobowych uczestników biorących udział w projektach wraz z wymaganymi oświadczeniami (do pobrania tutaj: Zakres danych.docx)

 

Wykaz niezbędnych dokumentów w przypadku przystąpienia do projektu:

  1. Umowa uczestnictwa (do pobrania tutaj: Umowa uczestnictwa.docx)
  2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania tutaj: Oświadczenie uczestnika projektu.docx)
  3. Oświadczenie uczestnika o spełnieniu kryteriów kwalifikowalności (do pobrania tutaj: Oświadczenie spełnienia kryteriów.docx)

 

Dokumentacja jest dostępna również w Biurze Projektu  Jaworzno, ul. Piłsudskiego 86

 

Wartość dofinansowania projektu: 884 495,70PLN

Wartość projektu ogółem: 1 005 108,75 PLN

 

Ważna Informacja!

Data wstawienia:
Kategorie:

Drodzy Rodzice,

Jak co roku, jesienią, prosimy o systematyczne  sprawdzanie czystości skóry głowy i włosów u dzieci. W przypadku podejrzenia zakażenia wszawicą, należy o tym zawiadomić nauczyciela oraz podjąć wszystkie czynności prowadzące do likwidacji choroby.

Dyrektor

WAŻNA INFORMACJA !!!

Data wstawienia:
Kategorie:

Drodzy Rodzice w dniach od 23 LIPCA DO 24 SIERPNIA (włącznie)przedszkole na Starej Hucie będzie zamknięte z powodu malowania. W tym czasie dzieci przedszkolne zapraszamy do naszej placówki na ul. Sikorskiego 1Z w Chrzanowie. Dzieci z Klubiku pozostają w placówce

UWAGA!!!

Data wstawienia:
Kategorie:

Drodzy Rodzice

Informujemy , że od dnia 25.05.2018r  w naszym przedszkolu zostanie wstrzymany dostęp do monitoringu, w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

Dyrektor

Monika Lorek-Sędzielowska

 

Zakończenie roku

Data wstawienia:
Kategorie:

Drodzy RODZICE !
22 MAJA o godzinie 9:30 GRUPY: TYGRYSKI, MISIE, KACZUSZKI, KOTKI
Wyjeżdżają autokarem do Trzebińskiego Domu Kultury Sokół w związku z próbą na zakończenie roku !

Zakończenie ROKU odbędzie się 04-06-2018 w Domu Kultury Sokół w Trzebini o godz. 16:00 !
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

Piknik Rodzinny 

Data wstawienia:
Kategorie:

Serdecznie zapraszamy dzieci i rodziców na Piknik Rodzinny, który odbędzie się:
24.05.2018r od godziny 16:00 do 18:00( grupa Żabki, Tugryski, Delfinki, Kangurki)
25.05.2018r od godziny 16:00 do 18:00 ( grupa Misie,Kaczuszki i Kotki)

INFORMACJA

Data wstawienia:
Kategorie:
11 MAJA o godzinie 9:45 grupy : MISIE KACZUSZKI oraz KOTKI wyjeżdżają na Festiwal Taneczny do Domu Kultury w Trzebini- nasze grupy będą prezentować się od godziny 10.20-11.20.

Europejski Tydzien Szczepień

Data wstawienia:
Kategorie:

W dniach 23-29 kwietnia 2018 roku obchodzimy XIII edycję Europejskiego Tygodnia Szczepień. Jest to inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), która jest realizowana i koordynowana przez kraje na poziomie lokalnym, a także przez organizacje międzynarodowe i pozarządowe oraz inne podmioty działające w obszarze ochrony zdrowia.

Głównym celem tej inicjatywy, której patronują również Główny Inspektorat Sanitarny, Ministerstwo Zdrowia oraz Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH jest zwiększenie liczby osób zaszczepionych poprzez podniesienie wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat znaczenia szczepień ochronnych dla zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej wrażliwych i podatnych grup osób. Obchody tego tygodnia mają także zachęcać do bliższego zapoznania się z tematyką szczepień i podnosić zaufanie publiczne w społeczeństwie, zwłaszcza w grupach osób kwestionujących konieczność i bezpieczeństwo szczepień.

Hasło przewodnie tegorocznych obchodów Europejskiego Tygodnia Szczepień to „Szczepienia działają. Szczepmy Europę”.

Decyzja o szczepieniu dzieci jak i dorosłych odgrywa istotną rolę w ochronie całego społeczeństwa. Dlatego przy jej podejmowaniu warto pamiętać, że:

  • szczepienia ratują życie, są jednym z największych osiągnięć cywilizacji;
  • epidemie chorób zakaźnych nadal stanowią poważne zagrożenie;
  • powikłania chorób, (którym można zapobiegać za pomocą szczepień ochronnych), wciąż grożą śmiercią – szczególnie małym dzieciom;
  • szczepienia eliminują groźne choroby z naszego otoczenia (dzięki szczepieniom większość dzieci i dorosłych w Europie jest uodporniona przeciw odrze, różyczce, śwince, błonicy, krztuścowi, tężcowi, poliomyelitis i wirusowemu zapaleniu wątroby typu B);
  • szczepienia są tańsze niż leczenie powikłań chorób zakaźnych.

Państwowa Inspekcja Sanitarna promuje szczepienia ochronne poprzez akcję informacyjną pt. „Zaszczep w sobie chęć szczepienia”. Strona internetowa akcji informacyjnej: www.szczepienia.gis.gov.pl. Adresatami przedsięwzięć są wszyscy zainteresowani tematyką szczepień ochronnych, w szczególności rodzice i opiekunowie dzieci oraz lekarze i pielęgniarki wykonujący szczepienia ochronne.